ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย

ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย

ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ptcargomember.com ผู้เชี่ยวชาญในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน โดยเรามีความชำนาญในการจัดหาและส่งสินค้าต่างๆ จากประเทศจีนมายังประเทศไทยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย

การนำเข้าสินค้าจากจีนมีหลายวิธีในการขนส่ง ที่นิยมใช้กันโดยส่วนใหญ่ อาทิ การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางเรือ, และการขนส่งทางรถบรรทุก ในแต่ละวิธีมีระยะเวลาขนส่งที่แตกต่างกัน

โดย PTCARGO มีช่องทางบริการนำเข้าสินค้าจากจีน ให้ดังนี้


1. การขนส่งทางรถ (Truck Freight)
* ระยะเวลา: ประมาณ 5-7 วันทำการ
* เหมาะสำหรับสินค้าที่ที่ต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน ,สินค้าแฟชั่น,สินค้าในกระแส


2. การขนส่งทางเรือ (Sea Freight)
* ระยะเวลา: ประมาณ 15-25 วันทำการ
* เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรใหญ่และมีน้ำหนักเยอะ หรือสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน


หมายเหตุ:

ระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น การขนส่งอาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ, การตรวจสินค้าที่พิธีการศุลกากร, หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. ขนส่ง EXPRESS (ใช้ระยะเวลา 6-8 วัน)

2. ขนส่งรถ (ใช้ระยะเวลา 7-10 วัน)

3. ขนส่งเรือ (ใช้ระยะเวลา 15-20 วัน)


หมายเหตุ :


สินค้าประเภท อย, ลิขสิทธิ์, พิเศษ อาจใช้ระยะเวลามากกว่าที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับสถานะการที่หน้าด่านจีนและไทย ณ วันนั้น

หากคุณต้องการรับนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ให้เลือกใช้บริการของ PTCARGO เพื่อควบคุมคุณภาพการขนส่งสินค้าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีน ติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที LINE ID : @ptcargo