วิธีการตั้งค่าที่อยู่จัดส่ง Taobao

วิธีการตั้งค่าที่อยู่จัดส่ง Taobao

วิธีตั้งค่าที่อยู่จัดส่ง Taobao


> คลิ๊กที่ 省 (จังหวัด) และ เลือก 广东省 (กวางตุ้ง)> คลิ๊กที่ 市 (เมือง) และ เลือก 广州市 (กว่างโจว)> คลิ๊กที่ 区 (เขต) และ เลือก 白云区 (Baiyun)> คลิ๊กที่ 街道 (ถนน) และ เลือก 永平街道 (Yongping)详细地址 (รายละเอียดที่อยู่) : 元下田丛云路 815 号首层 AA1 PT 仓库 (客户代码- VP______)
邮政编码 (รหัสไปรษณีย์) : 510440
收货人姓名 (ชื่อผู้รับสินค้า) : VP______/黄汉
手机号码 (เบอร์ติดต่อ) : 中国大陆 +86 - 18617373118


หากต้องกาให้จัดส่งทางรถให้ระบุ VP_____
หากต้องกาให้จัดส่งทางเรือให้ระบุ VP_____-S