แจ้ง วันหยุด


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562  เป็นวันหยุดราชการ

โกดังไทย หยุดทำการ 1 วัน

** โกดังที่จีน  ยังเปิดรับสินค้าตามปกติค่ะ **

จีงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงานพีทีคาร์โก้

สินค้าคัดสรร