กลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับบริการนี้

  • ลูกค้าที่ต้องการเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าใน Taobao 1688 และ Tmall

ข้อแตกต่าง

  บัญชีธรรมดา บัญชี Premium
วงเงินที่ให้ใช้ต่อบัญชี 50,000 หยวน -
วงเงินที่ให้ใช้ต่อเดือน 20,000 หยวน -
วงเงินที่ให้โอนต่อวัน 2,000 หยวน 5,000 หยวน
วงเงินที่ให้ถอนต่อวัน 2,000 หยวน 5,000 หยวน
ดูแลบัญชี ตลอดการใช้งาน ตลอดการใช้งาน
ค่าบริการ 899 บาท/บัญชี 8,000 บาท/บัญชี