ทำไมถึงต้องสั่งซื้อสินค้ากับพีที ?

 • ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • สร้างใบสั่งซื้อส่งมาได้ทุกวัน ตลอด 24 ขม.
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำปรึกษา
 • คัดแยกสินค้า และ รวบรวมสินค้าให้เสร็จตั้งแต่ที่จีน
 • มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทั้งที่ไทย และ ที่จีน
 • มีโกดังส่วนตัวทั้งที่ไทย และ ที่จีน
 • อัตราค่าบริการ และ ค่าขนส่งสินค้าไม่แพง
 • เช็คสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ผ่านหน้าเว็ปอัตราค่าบริการ

อัตราแลกเปลื่ยน ตามวันที่สร้างใบสั่งซื้อ
ค่าสินค้า ตามจริง
ค่าขนส่งในจีน ตามจริง
ค่าบริการ 8 หยวน/ร้านค้า
ค่านำเข้า ตามตารางค่านำเข้า
ค่าขนส่งในไทย ตามจริง + ค่าบริการ 50 บาท
งวดที่ 1 : อัตราแลกเปลื่ยน x (ค่าสินค้า + ค่าขนส่งในจีน + ค่าบริการ) = ค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
งวดที่ 2 : ค่านำเข้า + ค่ารีแพ็ค(ถ้ามี) + ค่าขนส่งในไทย(ถ้ามี) = ค่าใช้จ่ายงวดที่ 2เงื่อนไข

 • สั่งซื้อผ่านใบสั่งซื้อในเว็ปเท่านั้น และ ไม่รับสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นทางอีเมล์ Wechat Line Facebook เป็นต้น
 • ไม่รับสั่งซื้อสินค้าผิดกฏหมาย และ สินค้าไวไฟทุกชนิด
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดที่ 1 ให้ครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะทำการสั่งซื้อให้
 • ในกรณีสินค้าหมด และ ร้านค้าส่งสินค้าอื่นมาให้แทน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
 • หากได้รับสินค้าไม่ครบ กรุณากดแจ้งขาด ผ่านใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าถึงไทย
 • สินค้าประเภท มอก อย พิเศษ ลิขสิทธิ์ ใช้เวลานานในการนำเข้า (โดยประมาณ 10-30 วัน)

B = ขนส่งจากโกดังพีทีจีนมายังประเทศไทย
P = เคลียของออกจากศุลกากล และ ขนส่งมายังโกดังพีทีไทย
R = คัดแยกสินค้า และ ห่อสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง
G = จัดส่งสินค้า และ เปิดให้ลูกค้ามารับสินค้า

อัตราค่านำเข้า

EK 5-8 วัน ทั่วไป มอก อย พิเศษ
LV 0
(0-540)
49 /KG
8400 /CBM
62 /KG
10700 /CBM
162 /KG
18200 /CBM
182 /KG
20200 /CBM
LV 1
(541-1,620)
47 /KG
8200 /CBM
60 /KG
10500 /CBM
160 /KG
18000 /CBM
180 /KG
20000 /CBM
LV 2
(1,621-4,860)
45 /KG
8000 /CBM
58 /KG
10300 /CBM
158 /KG
17800 /CBM
178 /KG
19800 /CBM
LV 3
(4,861-14,580)
43 /KG
7800 /CBM
56 /KG
10100 /CBM
156 /KG
17600 /CBM
176 /KG
19600 /CBM
LV 4
(14,581-43,740)
41 /KG
7600 /CBM
54 /KG
9900 /CBM
154 /KG
17400 /CBM
174 /KG
19400 /CBM
LV 5
(43,741-131,220)
39 /KG
7400 /CBM
52 /KG
9700 /CBM
152 /KG
17200 /CBM
172 /KG
19200 /CBM
LV 6
(131,221-393,660)
37 /KG
7200 /CBM
50 /KG
9500 /CBM
150 /KG
17000 /CBM
170 /KG
19000 /CBM
LV 7
(393,661-1,180,980)
35 /KG
7000 /CBM
48 /KG
9300 /CBM
148 /KG
16800 /CBM
168 /KG
18800 /CBM
LV 8
(1,180,981-9,999,999)
33 /KG
6800 /CBM
46 /KG
9100 /CBM
146 /KG
16600 /CBM
166 /KG
18600 /CBM
LV FIX
(0-0)
25 /KG
5500 /CBM
60 /KG
7000 /CBM
120 /KG
12000 /CBM
160 /KG
23000 /CBM
LV VIP
(0-0)
39 /KG
7400 /CBM
52 /KG
9700 /CBM
152 /KG
17200 /CBM
172 /KG
19200 /CBM

SEA 15-20 วัน ทั่วไป มอก อย พิเศษ
LV 0
(0-540)
39 /KG
6400 /CBM
52 /KG
8700 /CBM
162 /KG
18200 /CBM
182 /KG
20200 /CBM
LV 1
(541-1,620)
37 /KG
6200 /CBM
50 /KG
8500 /CBM
160 /KG
18000 /CBM
180 /KG
20000 /CBM
LV 2
(1,621-4,860)
35 /KG
6000 /CBM
48 /KG
8300 /CBM
158 /KG
17800 /CBM
178 /KG
19800 /CBM
LV 3
(4,861-14,580)
33 /KG
5800 /CBM
46 /KG
8100 /CBM
156 /KG
17600 /CBM
176 /KG
19600 /CBM
LV 4
(14,581-43,740)
31 /KG
5600 /CBM
44 /KG
7900 /CBM
154 /KG
17400 /CBM
174 /KG
19400 /CBM
LV 5
(43,741-131,220)
29 /KG
5400 /CBM
42 /KG
7700 /CBM
152 /KG
17200 /CBM
172 /KG
19200 /CBM
LV 6
(131,221-393,660)
27 /KG
5200 /CBM
40 /KG
7500 /CBM
150 /KG
17000 /CBM
170 /KG
19000 /CBM
LV 7
(393,661-1,180,980)
25 /KG
5000 /CBM
38 /KG
7300 /CBM
148 /KG
16800 /CBM
168 /KG
18800 /CBM
LV 8
(1,180,981-9,999,999)
23 /KG
4800 /CBM
36 /KG
7100 /CBM
146 /KG
16600 /CBM
166 /KG
18600 /CBM
LV FIX
(0-0)
15 /KG
3300 /CBM
40 /KG
5000 /CBM
120 /KG
12000 /CBM
160 /KG
23000 /CBM
LV VIP
(0-0)
29 /KG
5400 /CBM
42 /KG
7700 /CBM
152 /KG
17200 /CBM
172 /KG
19200 /CBMเงื่อนไข

 • ไม่รับนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฏหมาย และ สินค้าไวไฟทุกชนิด
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินทั้งหมดทำการรับสินค้าทุกครั้ง
 • สินค้าประเภท อย พิเศษ ใช้ระยะเวลานานน้อย 30 วัน