กลุ่มลูกค้า :

  • ส่งออกสินค้าเพื่อไปจำหน่ายที่ประเทศจีน
  • ส่งอาหารแห้ง หรือ ของใช้ไปให้คนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีน
  • ส่งสินค้าคืนร้านค้า หรือ ส่งเคลมสินค้าที่ประเทศจีน

ระยะเวลาในการขนส่ง :

ขนส่งทางเรือ 10-15 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งมาถึงโกดังพีที (ไทย)


ขั้นตอนการใช้บริการ

  • ส่งสินค้ามาที่โกดังพีทีคาร์โก้ (ไทย)
  • เจ้าหน้าที่จะทำการชั่งและวัดขนาดสินค้า และ ทำการชำระเงินในระบบ
  • จากนั้นจึงจะนำขึ้นตู้ขนส่งมายังประเทศจีน
  • ให้เข้าไปเลือกวิธีการรับสินค้าในระบบ
  • หากมีค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม ให้ทำการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนเจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าให้

อัตราค่าบริการ
1-10 kg 120 บาท
11-50 kg 110 บาท
51-100 kg 100 บาท
101 - 250 kg 90 บาท
251 - 500 kg 80 บาท
501 kg ขึ้นไป 70 บาท
หมายเหตุ : ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หากสินค้ามีน้ำหนักไม่ถึง 10 กิโลกรัม จะคิดเป็นราคา 10 กิโลกรัม