กลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับบริการนี้

  • ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจาก Taobao 1688 และ Tmall ไปใช้เอง ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 50,000 หยวน/บัญชี

ในกรณีต้องการเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าจากจีนแนะนำให้เปิดเป็น บัญชี Premium

  Standard Premium
กำหนดวงเงินต่อบัญชี 50,000 หยวน -
กำหนดวงเงินต่อเดือน 20,000 หยวน -
กำหนดวงเงินโอนต่อวัน 2,000 หยวน 5,000 หยวน
สิ่งที่จะได้รับ บัญชี Alipay
บัญชี Taobao Tmall 1688 x1 บัญชี
เบอร์จีน x1 เบอร์
บัญชี Alipay (VIP) x1 บัญชี
บัญชี Taobao Tmall 1688 x1 บัญชี
เบอร์จีน x1 เบอร์
ค่าบริการ 899 บาท/บัญชี 8,000 บาท/บัญชี

บริการที่คุณอาจสนใจ